The Celtic Literature Collective

Mic Dinbych
Llyfr Du Caerfyrddin XIV

Adwin caer yssit ar lan llyant.
Adwin yd rotir y pauper y chwant.
Gogywarch de gwinet boed tev wyant.
Gwaewaur rrin. Rei adarwant.
Dyv merchir. gueleisse guir yg cvinowant.
Dyv iev bv. ir. guarth. it adcorssant.
Ad oet bryger coch. ac och ar dant.
Oet llutedic guir guinet. Dit y deuthant.
Ac am kewin llech vaelvy kylchuy wriwant.
Cuytin y can keiwin llv o carant.