The Celtic Literature Collective

Duv In Kymhorth In Nerth In Porth In Canhorthuy
Llyfr Du Caerfyrddin XXIII

Duv in kymhorth in nerth in porth in canhorthuy.
Y valch teeirn dinas unbin degin adwi.
Hywel welmor. kimry oror kyghor arvy.
Terruin trochiad. torwoet ueitad vab goronvy.
Godrut y var. gurt in trydar gvae rycothvy.
Pedriauc heul. muyhaw y treul. vchel kylchwy.
Tir brycheinauc. dy iaun priaud. paup ae gwelhvy.

Nev rydadlas am luith eurgvas euas lyvuy.
Ergig anchvant. guent. gulad morgant. Dyffrin mynvy.
Gvhir penrin ystradvi brin. tywin. warvy.
Dywed dvycaun. kerediciawn. kiflaun owuy.
A meironit ac ewionit. ac ardudvy.
Ros rowynniauc. ran arderchauc. rugil yg gortuy.
Tegigil (---)al. edeirnaun ial arial arlvy.
Ryuel ebruit. a diffrin cluit. a nant convy.
Powis enwauc. a chyueilauc ac avo mvy.
Dyffrin hawren. keri dygen. kyven venvy.
Elwael buellt. maelenit guell. pell y treithvy.
Teir rac ynis. ar teir inis. ar tramordvy.
Hyuel guledic. vt gveith vutic. id y guystlvy.

Y tharkiveir ar pennic penn. o. plant nevuy.
Goruir edwin. guraul breenhin. dilywin denvy.
Dreic angerdaul turvf moroet maur. meint achupvy.
Rywiscuis llaur am y vyssaur eur amaervy.
Bei na chaned. y. tyernet anhvyet rvy.
Or saul pennaeth ageis inaeht. arvaeth camrvy.
Hydir y kymhell. hywel env opell. guell yv noc vy.
Dipryderant di yscarant. rac. y dibvy.
Dihev ittunt. trallaud kystut. achur kystvy.
Gwerin werid. gwedy clevid erid a chymvy.
Ny dav metic hid orphen bid. hid y nottvy.
Hyuel haelaf. vaur eilassaw gorescynhvy.
Caffaud hyuel urth y hoewet. wy rybuchvy.

Vy ry puched y colowin ked. clod pedrydant.
Ryuel Dywal vrien haval. arial vythein.
Guriac gueilgi dorwyn. kyvid hehowin colofyn milcant.
Llugirn deudor. lluoet agor. gur. bangor breint.
Prydus perchen priodaur ben. pen pop kinweint.
Gorev breenhin ar gollewin. hid in llundein.
Haelaw lariaw. levaf teccaf. o adaw plant.
Gwerlig haeton gvaut verdidon vaton vetveint.
Goruir menic mur gwerennic gurhid gormant.
Terruin am tir. ri reith kywir. o hil morgan.
O morccanhvc o rieinvc radev rytheint.
O teernon kywrid leon. galon reibeint
Vn vid veneid y ellyspp bid. gelleist porthant.
Heothil hir ac ew. a chein y atew trvi artuniant.
Vrten arnav. rad ac anaw. affav a phlant.