The Celtic Literature Collective

Bendith y wenwas.
Llyfr Du Caerfyrddin XXIX

Bendith y wenwas. ir dec dyrnas.
Breisc ton. bron ehalaeth.
Duv. y env in nvfin impop ieith.
Dyllit enweir meir rymaeth.
Mad devthoste yg corffolaeth.
Llyna mab gowri gobeith.
A dylivas idas y eltih.
Bu drvil. vewil. athuyllvriaeth.
In hudail gvar guassanaeth y argluit.
Bu hywit. ac. ny bu doeth.
Ac hid vraud. ny vn y arvaeth.
Kyffei bart pridit. ar yssit.
In eluit. Ar hallt ar echuit.
Ar graean. ar mir. ar sir syweditiath.
Beirnad rodiad llara llau fraeth.
Mui y dinwas sune. guanaune eddwaeth.
Kyuoethev. ri. nisrdraeth.
Maur duv hetiv. moli dyvr daaeth.

Bendith nautoryw new. ir keluit
Creaudir. kyuothauc duu douit.
Aperis lleuver lleuenit.
Hael. vynver heul in dit.
Eil kanuill cristaun. a leuich uch eigaun.
Lloer vilioet vilenhit.
Athrydit ryuet. yv merwerit
Mor. cv threia. cud echwit [*]
Cv da. cvd ymda. cv. treigil. cv threwna.
Pa hid. a. nev cud vit.
Y pen y seith mlinet.
Y duc ren y risset.
Y dadwet. ynyduit
Jolune ara beir. kyvoethauc
Duu vab meir a peris new ac eulit.
Pan deuthoste y passc diwedit.
O vffern. awu ran iti. v rit.
Ren new ryphrionomne digerenhit.


[*] In the margin:

Digones perw. pedwerit
Yvet. redecauc duwyr chwit.