The Celtic Literature Collective

Ymddiddan Taliessin ac Ugnach
Llyfr Du Caerfyrddin XXXV

Marchauc agirch y dinas
Ae cun gwinion ae cirn bras.
Nithadwaen. mi rythwelas..
Marchauch a kirch ir aber.
Y ar march cadarn kad fer.
Dabre genhiw nym gwatter.
Mi nyd aw ina in aur.
Gotev gueith y godriccaur.
Elhid bendith new. a. llaur.
Ygur nim guelas beunit.
Ytebic ygur deduit.
Ba hid eidy aphandoit.
Ban deuaw o caer seon
O imlat ac itewon.
Itaw caer lev a gwidion.
Dabrede genhiw ir dinas
Athuit met ara pehllas.
Ac eur coeth ar diwanas.
Mi nyd adwaen y gurhy
Ametev tan a gveli.
Tec achuec y diwedi.
Dabre genhiw imtino
Athuit guin gorysgelhor.
Vgnach yw. vyheno mab mydno.
Vgnach bendith ithorsset
Athvo rad ac enrydet.
Taliessin viw inhev talaw itti dy gulet.
Taliessin penhaw or guir.
Beitad yg kert ykyuergir.
Tric ima hid dyv merch.
Vgnach mvihaw y alaw.
Athvo. rad y gulad pennhaw.
Ny haetaw kabil ny thrigiaw.