The Celtic Literature Collective

Deus Duw Delwat
Llyfr Taliesin V

Deus duw delwat.
Gwledic gwaed neirthyat.
Crist Jessu gwyliat.
Rwysc rihyd amnat.
Aduelach kassat.
Nym gwnel heb ranned.
Moli dy trugared.
Ny dyfu yma.
Gwledic dy gynna
Ny dyfu ny dyfyd.
Neb kystal a douyd
Ny ganet yn dyd plwyw.
Neb kystal a Duw.
Nac nyt adef.
Neb kystal ac ef.
Vch nef is nef.
Nyt gwledic namyn ef.
Vch mor is mor.
Ef an crewys.
Pan dyffo dews.
Dyd brawt yn echwrys.
Kennadeu o drws.
Gwynt. a mor. a than.
Lluchet a tharyan.
Eiryf. ab gwengan.
Llwyth byt yg griduan.
Ergelawr. dygetawr llawhethan.
Ergelhawr mor a syr.
Pan discynho pater.
Y dadyl ae nifer.
A chyrn gopetror.
Ac ennynnu mor.
Llwyth byt lloscetawr.
Lloscawt ynyal ran
Rac y vawr varan.
Ef tynho aches
Rac y varanres.
Diffurn dyd reges.
Gwae ae harhose.
Ef tardho talawr.
Terdit nef y lawr.
Gwynt rud dygetawr.
Ech y gadwynawr.
Neu byt mor wastat
Mal pan great.
Seith pedyr ae dywawt.
Dayar diwarnawt.
Dywawt duw sadwrn
Dayar yn vn ffwrn.
Sadwrn vore rwyd.
in gwnaho ny culwyd.
Tir bydawt tywyd.
Gwynt y todo gwyd.
Ebryn pop dyhed.
Pan losco mynyded.
Atuyd triganed
A chryn rac rihed.
Kyfoethawc ae henuyn.
Mor. a tir. a llyn.
Atuyd cryn dygryn.
A dayar gychwyn.
Ac uch pop mehyn.
A marw mein uudyn.
Eryf argelwch.
Ac enynnu llwch
Ton aghyolwch.
Taryan ymrythwch.
Teithyawc afar.
Ac eryf trwy alar.
Ac enynnu trwy var
Rwg nef a dayar.
Pan dyffo trindawt
Ymaes maestawt.
Llu nef ymdanaw.
Llwyth llydan attaw.
Kyrd a cherdoryon
A chathleu egylyon.
Drychafant o vedeu.
Eirant o dechreu.
Eirant kwu coet.
Ar gymeint adoet.
A rewinywys mor.
A wnant mawr gawr.
Pryt pan dyffo 
Ef ae gwahano.
Y sawl a uo meu.
Ymchaelent y perthgled.
Ponyt erlys dy gyfreu.
A lefeir dy eneu
Dy vynet yn du hynt yn nanheu
Yn tywyll heb leuuereu.
Ac ym oed y ereu.
Ac ym oed i ieitheu.
Ac ym oed i ganwlat
Ac eu cant lloneit.
Canuet gwlat pressent.
Ny bum heb gatwent.
Oed mynych kyfar chwerw
y rof eim kefynderw.
Oed mynych kyrys cwydat
Y rof y am kywlat.
Oed mynych kyflafan.
Y rofi ar truan.
Am goryw hwn vyth.
Nym gwnaei dyn byth.
Am gyrwys ygcroc
A wydwn yn oc.
Am gyrrwys ym pren.
Dipynwys vympen.
Tafaw ti vyn deutroet.
Mor tru eu hadoet.
Tanaw dyr boenet.
Escyrn vyn traet.
Tauaw dy vyn dwy vreich
Ny ny dybyd eu beich.
Tauaw dy vyn dwy yscwyd.
Handit mor dyuyd.
Tauaw dyr cethron
Ymy wn vyg callon.
Tauaw dy gethawt.
Y rwg vyn deu lygat.
Tauaw yr da allat
Coron drein ym iat.
Tauaw dy oestru
A wanpwyt vyn tu.
Teu yw chitheu.
Mal yr ywch llaw deheu.
Iwch ny byd madeu
Vy gwan a bereu.
A wledic ny wydyein.
Pan oed ti a grogein.
Gwledic nef gwledic pop tut
Ny wydein ni grist tut vyhut.
Bei ath wybydein.
Crist athathechein.
Nyt aruollir gwat
Gan lwyth eissyfflat.
Digonsawchi anuat
Yn erbyn dofydyat.
Can mil egylyon
Yssyd imi yn tyston.
A doeth ym kyrchaw
Gwedy vyg crogaw.
Ygcroc yn greulet.
Myhun ym gwaret.
Yn nefoed bu cryt.
Pan ym crogyssit.
Pan orelwisk eli
Dy culwyd vch keli.
A chenwch deu ieuan
Ragof y deu gynran.
A deu lyfyr yn ach llaw
Yn eu darlleaw.
Nys deubi ryrys
Rygosswy rygossys.
Ac awch bi wynnyeith
Gwerth awch ynuyt areith.
Kayator y dyleith
Arnawch y vffern lleith
Crist Jessu uchel ryseilas trychamil blwydyned
Er pan yttyw ym buched.
Ac eil mil kyn croc.
Yt lewychi enoc.
Neu nyt atwen drut
Meint eu heissillut.
Gwlat pressent yth ermut.
A chut awch bei odit.
Trychan mil blwydyned namyn vn
Oricodit buched tragywyd.