The Celtic Literature Collective

Kat Godeu
Llyfr Taliesin VIII

Bum yn lliaws rith
Kyn bum kisgyfrith.
Bum cledyf culurith.
Credaf pan writh.
Bum deigyr yn awyr.
Bum serwaw syr.
Bum geir yn llythyr.
Bum llyfyr ym prifder.
Bum llugyrn lleufer
Blwydyn a hanher.
Bum pont ar triger.
Ar trugein aber.
Bum hynt bym eryr.
Bum corwc ymyr.
Bum darwed yn llat.
Bum das ygkawat.
Bum cledyf yn aghat.
Bum yscwyt ygkat.
Bum tant yn telyn
Lletrithawdc naw blwydyn.
Yn dwfyr yn ewyn.
Bum yspwg yn tan.
Bum gwyd yngwarthan.
Nyt mi wyf ny gan
Keint yr yn bychan.
Keint ygkat godeu bric.
Rac prydein wledic.
Gweint veirch canholic.
Llyghessoed meuedic.
Gweint mil mawrein.
Arnaw yd oed canpen.
A chat er dygnawt.
Dan von y tauawt.
A chat arall yssyd
Yn y wegilyd.
Llyffan du gaflaw.
Cant ewin arnaw.
Neidyr vreith gribawc.
Cant eneit trwy bechawt
Aboenir yny chnawt.
Bum ygkaer uefenhit.
Yt gryssynt wellt gawyd.
Kenynt gerdoryon
Kryssynt katuaon.
Datwyrein y vrythron
A oreu gwytyion.
Gwelwyssit ar neifon.
Ar grist o achwysson.
Hyt pan y gwarettei
Y ren rwy digonsei.
As attebwys dofyd
Trwy ieith ac eluwyd.
Rithwch riedawc wyd.
Gantaw yn lluyd.
A rwystraw peblic.
Kat arllaw annefic.
Pan swynhwyt godeu.
Y gobeith an godeu.
Dygottorynt godeu
O pedrydant tanheu.
Kwydynt am aereu.
Trychwn trymdieu.
Dyar gardei bun.
Tardei am atgun.
Blaen llin blaen bun.
Budyant buch anhun
Nyn gwnei emellun.
Gwaet gwyr hyt an clun.
Mwyhaf teir aryfgryt.
A chweris ymbyt.
Ac vn a deryw
O ystyr dilyw.
A christ y croccaw
A dyd brawt rac llaw.
Gwern blaen llin
A want gysseuin.
Helyc a cherdin.
Buant hwyr yr vydin.
Eirinwyd yspin.
Anwhant o dynin.
Keri kywrenhin.
Gwrthrychyat gwrthrin.
fuonwyd eithyt.
Erbyn llu o gewryt.
Auanwyd gwneithyt.
Ny goreu emwyt.
Yr amgelwch bywyt.
Ryswyd a gwyduwyt.
Ac eido yr y bryt.
Mor eithin yr gryt.
Siryan seuyssit
Bedw yr y vawr vryt.
Bu hwyr gwiscysseit.
Nyt yr y lyfyrder.
Namyn yr y vawred.
Auron delis bryt.
Allmyr uch allfryt.
Ffenitwyd ygkynted.
Kadeir gygwrysed.
Omi goreu ardyrched
Rac bron teyrned.
Llwyf yr y varanhed.
Nyt oscoes troetued.
Ef laddei a pherued
Ac eithaf a diwed.
Collwyd bernyssit
Eiryf dy aryfgryt.
Gwyros gwyn y vyt.
Tarw trinteryn byt.
Morawc a moryt.
Ffawyd ffynyessit.
Kelyn glessyssit.
Bu ef y gwrhyt.
Yspydat amnat.
Heint ech y aghat.
Gwiwyd gorthorat.
Gorthoryssit ygat.
Redyn anreithat.
Banadyl rac bragat
Yn rychua briwat.
Eithin ny bu vat.
Yr hynny gwerinat.
Gruc budyd amnat.
Dy werin swynat.
Hyd gwyr erlynyat.
Derw buanawr.
Racdaw crynei nef allawr.
Glelyn glew drussiawr
Y enw ym peullawr.
Clafuswyd kygres.
Kymraw arodes.
Gwrthodi gwrthodes
Ereill o tylles.
Per goreu gormes
Ym plymlwyt maes.
Goruthaw kywyd
Aches veilon. wyd.
Kastan kewilyd.
Gwrthryat fenwyd.
Handit du muchyd.
Handit crwm mynyd.
Handit kyl coetdyd.
Handit kyn myr mawr.
Er pan gigleu yr awr.
An deilas blaen bedw.
An dathrith datedw.
An maglas blaen derw.
O warchan maelderw.
Wherthinawc tu creic.
Ner nyt ystereic.
Nyt o vam athat.
Pan ym digonat.
Am creu am creat.
O nawrith llafant.
O ffwyth o frwytheu.
O ffwyth duw dechreu.
O vriallu a blodeu bre.
O vlawt gwyd a godeu
O prid o pridret.
Pan ym digonet
O vlawt danat
O dwfyr ton nawvet.
Am swynwys i vath.
Kyn bum diaeret.
Am swynwys i wytyon
Mawnut o brython.
O eurwys o ewron
O euron o vodron
O pymp pumhwnt keluydon.
Arthawon eil math
Pan ymdygyaed.
Amswynwys i wledic.
Pan vei let loscedic.
am swynwys sywydon
Sywyt kyn byt.
Pan vei genhyf y vot
Pan vei veint byt.
Hard bard bud an gnawt
Ar wawt y tuedaf a traetho tauawt.
Gwaryeis yn llychwr
Kysceis ym porffor.
Neu bum yn yscor
Gan dylan eil mor.
Ygkylchet ymperued
Rwg deulin teyrned.
Yn deu wayw anchwant
O nef pan doethant.
Yn annwfyn llifereint
Wrth urwydrin dybydant
Petwar vgeint cant.
A gweint yr eu whant.
Nyt ynt hyn nyt ynt ieu
No mi yn eu bareu.
Aryal canhwr a geni pawb o naw cant
Oed genhyf inheu.
Ygcledyf brith gwaet
Bri am darwed
O douyd o golo lle yd oed.
O dof yt las baed.
Ef gwrith ef datwrith.
Ef gwrith ieithoed.
llachar y enw llawfer.
Lluch llywei nifer.
Ys ceinynt yn ufel.
O dof yn uchel.
Bum neidyr vreith y mryn.
Bum gwiber yn llyn.
Bum ser gan gynbyn.
Bum bwystuer hyn.
Vyg. cassul am kawc.
Armaff nyt yn drwc.
Petwar vgeint mwc
Ar pawb a dydwc
Pymp pemhwnt aghell
A ymtal am kyllel.
wech march melynell.
Canweith yssyd well.
Vy march melyngan
Kyfret a gwylan.
Mihun nyt eban.
Kyfrwg mor a glan.
Neu gorwyf gwaetlan.
Arnaw cant kynran.
Rud em vyg kychwy.
eur vy yscwytrwy.
Ny ganet yn adwy.
A uu ym gowy
Namyn goronwy
O doleu edrywy.
Hir wynn vy myssawr.
Pell na bum heussawr.
Treigleis y mywn lawr
Kyn bum lleenawr.
Treiglies kylchyneis
Kysceis cant ynys.
Cant caer a thrugys.
Derwydon doethur.
Darogenwch y arthur.
Yssit yssyd gynt.
Neur mi ergenhynt.
Ac vn aderyw
O ystyr dilyw.
A crhist y croccaw.
A dyd brawt rachllaw.
Eurein yn euryll.
Mi hudwyf berthyll
Ac vydyf drythyll
O erymes fferyll.