The Celtic Literature Collective

Bei Lleas Urien
Llyfr Taliesin XXXIV

Ar vn blyned
gwin a mall a med.
Ac eilewyd gorot.
ae pen ffuneu
ei pawb oe wyt
Ae varch ydanaw
a chwanec anaw
wyth vgein vn lliw
biw blith ac ychen
Ny bydwn lawen
ys cu kyn eithyd
A briger wen olchet
a gran gwyarllet
a gwr bwrr bythic.
Am ys gwin ffeleic.
Am sorth am porth am pen
tauaw gwas yr drws
ae dayar a gryn
dygwynyc ychyngar
Ossit vch ymryn
Ossit vch ym pant
Ossit vch ymynyd.
Ossit vch yn riw
Ossit vch yg clawd
Vch hynt vch as
Nac vn trew na deu
Ny bydei ar newyn
Gorgoryawc gorlassawc
eil agheu oed y par. vn yn darwed
A gwrhyt diassed
a heit am vereu
Ae tec gwyduaeu
dyfynt ymplymnwyt.
yg godeu gweith mynaw.
bud am li am law.
o loi a biw.
a phop kein agen
bei lleas vryen.
y eis kygryn kygryt.
ac elor y dyget
am waet gwyr gonodet.
A uei wedw y wreic.
Am ys gwin mynyc gyltwn.
kyn naphar kyfwyrein kymaran
gwarandaw py trwst
ae mor adugyn.
wrth y pedyt.
neut vryen ae gryn.
neut vryen ae gwant.
neut vryen a oruyd.
neut vryen ae briw.
neut vryen a blawd.
vch ym pop kamas.
ny nawd y raceu.
a phreideu yny gylchyn.
gorlassar.
yn llad y escar. 

Ac yny vallwyfi hen
Ym dygyn agheu aghen.
ny bydif ym dyrwen.
na molwyf vryen.