The Celtic Literature Collective

Marwnad Owein
Llyfr Taliesin XLIV

Eneit owein ap vryen.
gobwyllit y ren oe reit.
Reget ud ae cud tromlas.
nyt oed vas y gywydeit.
Iscell kerdglyt clot uawr
escyll gawr gwaywawr llifeit.
canycheffir kystedlyd.
y vd llewenyd llatreit.
Medel galon geueilat.
eissylut y tat ae teit.
Pan ladawd Owein fflamdwyn.
Nyt oed uwy noc et kysceit.
kyscit lloegyr llydan nifer
a leuuer yn eu llygeit.
A rei ny ffoynt hayach.
a oedynt [hya]ch no reit.
Owein ae cospes yn drut
mal cnut [y]n dylut deueit.
Gwr gwiw uch y amliw seirch.
a rodei veirch y eircheit.
kyt as cronyei mal calet.
ny rannet rac y eneit.
Eneit. O. ap vryen.