Llyfr Gwyn o Hergest
The White Book of Hergest
Ca. 1450

A manuscript which was lost in a London fire in 1810, it known to have contained numerous works of strict meter poetry (perhapse including that of Dafydd ap Gwilym), law tracts, and "Y Bibyl Ynghymraec." Robert Vaughan believed the manuscript to be in the hand of one Lewis glyn Cothi.

It is thought that some of the book was copied into the manuscript Llanstephan MS 3 and Peniarth MS 227, now in the posession of the National Library of Wales.

Contents:

 • Darn o Gyfraith Hywel
 • Darn o Statut Rhuddlan
 • Darn o Cyfraith Hywel etto, o Llyfr y Damweinjeu gan mwyaf. Rhai Cwyneu ar y diwedd yn amherffaith jawn.
 • Cantrefoedd Cymru a'i Chymmydeu
 • Am ddysgu y modd y dyly dyn gredu
 • "Deal y Pader" by Hugo des Victore
 • O byngieu y Gredo
 • Emyn Cirig Sant
 • Am drysdau gwynt .i. Prognostications
 • Thirty Unlucky Days
 • Fal y ceffir latiorau y pedwar amser
 • Am Galan Ionawr .i. Progn.
 • Fal y dichawn y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glan fod yn un Duw tair Person
 • Deall Efengyl Jevan ebostol
 • Fal y rhannwyd yr Ebystyl
 • Coel Lyfr
 • Rhag y gwrthlys neu y ffelwn swyn yw hwn
 • Oysbryd Gwido a'r Prior
 • Ymddiddan y Corph a'r Enaid
 • Deall breuddwyd Jon herwydd y Lloer
 • Rhinweddeu Offeren Sul
 • Cynheddfeu Meddwdod
 • Pryd Mab Duw
 • Fal y rhannwyd yr Ebysdyl
 • Yr achosjon ydd ymprydjwn dduw Gwener o r Jpotis
 • Gweddi Boniffas Bab. &c.
 • Swyna wnaeth yr Arglwyd ac a'i dangoses i'r tri brodyr da
 • Lucidarius
 • Englynion yr Eryr (in all, forty-eight englyns)
 • Cyssegrlan Fuchedd
 • an Hereldic tract in Old English
 • Y Bibyl Ynghymraec (the names of Biblical books and figures as rendered in Welsh)
 • Ach Bruttus hyd ar Adda
 • Y 15 O neu 15 Gweddi o waith J.G. yn dechreu o Jessu bob un.
 • Desgriad Arfeu
 • Cywyddeu ac odleu o waith amryw Brydyddion.

  SOURCE:
  Caerwyn Williams, J.E. "Y Llyfr Gwyn o Hergest a Llanstephan 3." Bulletin of the Board of Celtic Studies. vol. X. Cardiff: University of Wales Press, 1941. pp. 120-4.

  Back to "W" | Back to JCE
  Home

  Mary Jones 2004