The Celtic Literature Collective

The Second Redaction of the Gododdin

[This section appears immediately after "Gwarchan Maelderw"; in fact, I'm not entirly sure how Skene decided where one ended and the other began.]

Da dyvot adonwy adonwy am adaussut.
A wnelei vratwen gwenelut lladut llosgut
Ny chetweist nac erthaf na cynnor
Ystgwn tref dy beuwel. ny weleis or mor
Bwyr mor marchauc avei wath no odgur

Trycan eurdorch a gryssyassant
En amwyn breithell bu edrywant
Ket rylade hwy wy ladassant
Ahyt orfen byt etmyc vydant.
Ac or sawl a aytham o gyt garant.
Tru namyn un gur nyt englynssant.

Trycant eurodorchauc
Gwned gar guaenauc
Trychan trahaavc
Kyuun kyuarvavc
Trychan meirc godrud
A gryssyws ganthud
Trychwn a thrychant
Tru nyt atcorsant.

Dywal yg cat kyniwng ygkeni.
Yg kyvrang nyt oed dang as gwnehei
Yn dyd gwyth nyt ef weith gocheli.
Baran baed oed bleidic mab eli.
Ervessit gwin gwydyr lestri llawn;
Ac en dyd camavn camp a wneei
Y ar aruul cann kynn oe dreghi.
Calaned cochwed ae deui.

Pwys blaen rydre ferei y gaden
Dryll kedyr cat
Kein crysgwydyat.
Bryt am gorlew
Diechwith lam
Y orwylam
Nat ry gigleu
Ef gwneei gwyr llydw
A gwraged gwydw
Kynn oe agheu.
Breint mab bleidgi
Rac ysberi
Y beri geru.

Kein guodeo e celyo ery vyhyr
O hanav ar a fysgutAf eiryangut.
Pan esgynnei baub ti dysgunnvt.
Cenei gwin gwaet meirw meint a wanut.
Teir blyned a phedeir
Tutet en vavr ytuaer
Asgymmyrr hut
Ath uodi gwas nym gwerth na thechut
Pressent kyuadraud oed breichyaul glut.

Pan gyrchei yg kywlat e glot oed anvonavc
Ef dilydei win gwr eurdorchauc
Ef rodei gloywdull glan y gwychiauc
Ardwyei cann wr arwr mynauc.
Anvonavc eissyllut altut marchauc
Un maban e gian o dra bannauc
Ny sathravt gododin ar glavr fossaut.
Pan vei no llif llymach nebaut.

Angor deor dain sarff sarffwy graen
Anysgoget vaen. blaen bedin arall
Arlwy reis tra chynnivyn.
Rwy gobrwry gordwylain.
Enwir yt elwir oth gywir werthret.
Restor rwyfyadur. mvr pob kynyeith.
Tutvwlch treissic aer caer o dileith.

Angor deor dain sarph saffwyr grain. blaen bedin
Enwir yt elwir oth gyrwir gverit.
Kewir. yth elwir oth kywir werthret.
Rector rwyrvyadur mur pob kiwet.
Meryn mab madyeith mat yth anet.

Aches guolouy glasvleid duuyr dias dull.
Angor deor dain anysgoc vaen ein blaen bedin
Let rud leuir a meirch a gwyr rae gododin
Re cw gyuarch kywuyrein
Bard kemre tot tarth rae garth menu.

Scwyt dan wodef. ny ystyngei
Rac neb wyneb cared eryrthuaccei
Diryeit o eirch meirch yg kyndor
Aur gwryavr hem gwaewawr kelin creudei.
Pan wanet yg kyueillt ef gwanei
Ereill nyt oed amevyl yt a dyecci.
Dyvit en cadwryt kein asmyccei
Pan dydut kyhuran clotuan mordei.

Geu ath diwedus tutleo
Na deliis meirch neb marchlew
Keny vaccet am byrth amporth
Oed cadarn e gledyvual ynyorth
Ur rwyr ysgeinnyei y onn o bedryholl
Llav y ar vein erch mygedorth.

Ardwynef adef eidun gwalat.
Gwae ni rac galar ac avar gwastat.
Pan doethan deon o dineidin
Parth deetholwyl pob doeth wlat.
Yg kywryssed a lloegyr lluyrd amhat.
Nav ugeint am bob vu am beithynat.
Ardemyrl meirch a seirch a seric dillat
Ardwyei waetnerth e gerth or gat.

O osgord myrnyrdauc pan gryrssyrassaut.
Gloew dull e am drull yrt gynuaethant.
O ancwyn myrnydauc handit tristlavn vy mryt.
Rwg e rygolleis y om gwir garant
O dryrchan curdorchauc a gryssyws gatraeth
Tm namen vn gwr nyt anghassant.

Gosgord gododin e ar ravn rin.
Meirch eiiv eleirch a seirch gwehin.
Ac yg kynnor llu lliwet disgin
En amwyn called a med eidin.
O gussyl myrnydawc
Trossassei ysgwydawr.
Kwydassei lafnavr
Ar grannaur gwin.
Wy ceri gon gwylaes disgin.
Ny phorthassan warth wyr ny thechyn.

Neut eiyueis y ued ar yg kerdet
Gwinuaeth rae catraeth yn Un gwaret
Pan ladhei ac lavnawr ynysgogyt
Yn dayr nyt oed wad men yt welet
Nyt oed hyll ydellyll en emwaret.
Atwythic scyndauc madauc eluet.

Pan dec y cyuarchant nyt oed hoedyl dianc
Dialgur aruon cyrrchei eur ceinyo arurchyrat
Uryrthon browys meirch cynon.

Leech leud ud tnt leu ure
Gododin stre stre
Ancat ancat cyrngor cyngor
Temestyrl trameryn iestyr trameryn lu
Heidilyaiun in meidlyraun let lin in
O dindyrwyrt en dyowu
Saiyt grugyn irac taryf trun tal briv bu.

Eur ar mur caer crisguitat
Dair caret na hair air mlodyat
Un S saxa secisiar argounduit
Adar bro unal pelloid mirein
Nys adraud ano byv o dam gueinieit
Liu o dam lun luch liuanat
Nys adraud a uo bin in dit pleinueit
Na bei cinaual cinelueit.

Dim guorn ediu o adam neimin
Un huc an guoioet guoreu edlinet
Em ladaut in maur i guert i adraut.
Ladaut map niuthon o eurdorchogyon
Cant o deyrnet hit pan grimbuiller bu
Guell prit pan aeth canwyr y gatraeth
Ord eilth gur guinuaeth callon ehelaeth
Oed gur luit einim oed luric teinim
Ord girth oed cuall ar geuin e gauall
Ny wisguis imil i mil luit heinim
I guaiu ae yscuit nac gledyf nae gyllell
No neim ab nuithon gur auei well.

Tra merin iodeo trileo
Yg caat tri guaid (franc) fraidus leo
Bribon a guoreu bar deo

Gnaut iar fisiolin am diffin gododin
Im blain trin terhid rei
Gnaut i lluru alan buan bithei
Gnaut rac teulu deor em discinhei
Gnaut mab golistan cen nei bei
Guledic i tat indeuit a lauarei
Ganut ar les minidauc scuitaur trei
Guaurud rac ut eidin uruei.

Ni forthint ueiri molut muet
Rac trin riallu trin orthoret
Tebihic tan teryd drui cinneuet.
Diu maurth guisgassant eu cein duhet
Diu merchyr bu guero eu cit unet
Diu yeu cennadeu amodet
Diu guener calanet a ciuriuet
Din sadurn bu dedurnn en cit gueithret
Diu sul laueneu rud a at ranhet.
Diu llun hyt benn clun guaet lunguelet
Nys adraud Gododin guedy lludet
Hir rae pebyll madauc pan atcorhet.

Disgyrnsit in trum in alauoed dwyrem
Cintebic e celeo erit migam
Guannannon guirth med guryt mui hiam
Ac guich fodiauc guichauc inham
Eithinin uoleit map bodu at am.

Guir gormant aethant cennin
Gwinweith a medweith oedyn
O ancwyn mynydauc
Anthuem cim inruinauc
O goll gur gunet rin
Mal taran nem tarhei scuytaur
Rac ryrnnaud eithinin.

Moch aruireith i meitit pan cis
Cenerein i midin odouis
In towys inilin
Rac cant em guant ceseuin
Oed mor guanauc idinin
Mal inet med neu win
Oed mor diachar
Yt wanei esgar
Uid att guanar gurthyn

Moch aruireit i more
Icinim apherym rac stre
Bu ciuarch gueir guiat
Igcin or or cat
Ciueillt ar garat
Init gene
Buguolut minut bu lee
Eu guanar guellging gwrymde.

Guelet e lauanaur en liwet
In ciuamuin gal galet
Rae goduyrf y aessaur godechet
Techin rac eidin vre uruiet
Meint a gaffeilau nyt atcoryet
O hanau cuir oed arnav ac canet
Cin dinnyauc calc drei pan griniec griniei
Nit atwanei ri guanei ri guanet
Oed menych gwedy cwyn i escar
Icimlian oed guennin hic caraitet
A chin i olo atan titguet daiar
Dirlishei etar med met.

Huitreuit clair cinteiluuat
Claer cleu na clair
Air uener sehic am sut
Seic sic sac adleo gogyuurd gogymrat
Edili edili ni puillyat
Nys adraud gododin in dit pleigbeit
Na bei cinhaual citeluat.

Llafnaur let rud laim cinach hid
Guron guorut y maran laim gum leidyat
Laguen udat stadal vleidiat bleid ciman
Luarth teulu laur in ladu
Cinoidalu ni bu guan
Enuir ith elwir od gwir guereit
Rector liuidur mur pob kyvyeith
Tutvwlch treissic hair caer godileit.

Kyuaruu ac ac erodu leidiat in
ero ny bu ac cihoit ac i hero ni bu
Hero ciued guec guero
Gnissint gueuilon ar e helo
Nit oed ar les bro bot ero
Ni cilias taro kin let tin ero
Traus y achaus liuir delo

Ef guant tra trigant echassaf
Ef ladhei auet ac eithaf
Oid guiu e mlaen llu llarahaf
Godolei o heit meirch e gayaf
Gochore brein du ar uur
Caer cein bei ef arthur
Rug ciuin uerthi ig disur
Ig kunnor guernor guaur

Erdyledam canu icinon cigueren
In guauth ac cin bu diuant dileit aeron
Riuesit i loflen ar pen erirhon
Luit em rannuit guoreu buit i igluion
Ar les minidauc marchauc maon
Em dodes itu ar guaiu galon
Ar gatraeth oed fraith ettrdorchogyon
Wy guenuit lledint seuiogion
Oed ech en teimyr treis canaon
Oed odit imit o barth urython
Gododin o bell guell no chenon

Erdiledaf canu cimau cafa
In cetwir am gatraeth ri guanaid britret
Britgue ad guiar sathar sanget
Segit guid gunet dial am dal med
O galanet ciuei riget
Nis adraud cipno gwedi kyffro cat
Ceuei cimun idau ciui daeret.

Llithyessit adar ada am edismicaf
Edeuuniat eithuuat aruhicat efguisgus
Aur ig cinnor gaur ig cm uaran odeiuiniet
Ballauc tal gellauc cat tridid engiriaul
Erlinant gaur arth arwynaul ar guigiat
Guor vlodiat riallu erigliriat
Hir in cein bu gipno mab guengat.

Erdiledaf canu ciman ci guerunit
Llawen llogell bit budit
Dit di*

*Seems unfinished.


SOURCE:
The Four Ancient Books of Wales. ed. by William F. Skene. Edinburgh: Edmonston and Douglas, 1868.

Back to Llyfr Aneirin
Back to Welsh Texts