The Celtic Literature Collective

The Works of Myrddin ab Morfryn (i.e. Merlin)
Poetry Attributed to Myrddin
Gwin y Bid hi y Vedwen The Birch Trees
Yr Afallennau The Apple Trees
Yr Oianau The Greetings
Gwasgargerdd fyrddin yn y Bedd The Diffused Song of Myrddin in the Grave
Peirian Vaban Commanding Youth
   
Poetry About Myrddin
Ymddiddan Myrddin a Thaliesin The Dialogue of Myrddin and Taliesin
Cyfoesi Myrddin a Gwenddydd ei Chwaer The Conversation of Myrddin and his Sister Gwenddydd
Bedd Myrddin The Stanza on Merlin's Grave
   
Prose About Myrddin
Ystoria Myrddin Wyllt The Story of Myrddin the Mad
Vita Merlini The Life of Merlin