The Celtic Literature Collective

Works Attributed to Llywarch Hen
Llyfr Coch Hergest
Bit goch crib keilyawc "Let the cock's comb be red"
"Usual is the Wind"
Kalangaeaf kalet grawn "The Calends of Winter"
Baglawc bydin bagwy onn "Entangling Is the Snare"
Gorwyn blaen onn "Bright are the Ash-tops"
Claf Abercuawg "Sitting High Upon a Hill"
Cn yr Henwr "I Was Formerly Fair of Limb"
Dymkywardyat unhwch "The Death of Urien"
Llywarch a Maen "Fair Maen, When I was Your Age..."
   
Llyfr Ddu Caerfyrddin:
Mechydd ap Llywarch Keen Is the Gale
Enwev Meibon Llywarch Hen The Names of the Sons of Llywarch Hen
   
Other Manuscripts:
Gwahodd Llywarch i Lanfawr
March Gwn Gwn's Horse
Ar Arwdir Evionydd
Vy newis beth
Ymhedwar prif gas erioed
Ym by v kyd
Am Ei Blant
Ifor Williams' editions from Canu Llywarch Hen:
Gwn ap Llywarch a'i Fam
Cn yr Henwr
Urien Rheged
Llywarch a Maen
Gwahodd Llywarch i Lanfawr
Claf Abercuawg
Mechydd ap Llywarch Keen Is the Gale
Enwev Meibon Llywarch Hen The Names of the Sons of Llywarch Hen
March Gwn Gwn's Horse
Am Arwdir Evionydd
Am ei Blant